ER17505 3.6V 3400mah Lithium Thionyl Chloride 161214

19006012
  • Brand: Fuller
  • Volts: 3.6V
  • Ah (C20): 3400mahA
89 item(s)
+
£7.00 (£5.83 ex VAT)

ER17505 3.6V 3400mah Lithium Thionyl Chloride 161214